ENG

( )

  • |

( )

JSC Transmashholding

Sales Sourcing

Vice President – Sergo-Shakhzada Kurbanov
Ext. – 55 88 (Receptionist) e-mail: info@tmholding.ru


CJSC Trading House «TMH»
Managing Director –
Dmitriy Nikolaevich Vonakov
Extension number – 4660 (reception)
E-mail: l.karachintseva@tmholding.ru, e_fedorova@tmholding.ru

JSC RusTransKomplekt
Address: 54, Ozerkovskaya Naberezhnaya, building 1, 115054, Moscow, Russia
Tel. +7 (495) 980-83-16, 980-83-18
E-mail: rtk@tmholding.ru
|
|
|
|
|
|